Be more careful next time. ครั้งหน้าระวังหน่อยนะจ๊ะ

(ใครอยากเรียน "สอนลูกพูดอังกฤษ" มีชำระผ่านบัตรเครดิตแล้วนะคะ รับรองคุ้ม)
เธียรเธียรเล่นรถขาถีบอยู่ดีๆ กลับร้องโอดครวญขึ้นมาเสียงดัง สาลี่ถามว่า
MommySali: What happened to you?
Thian Thian: Hurt, mommy, hurt.
MommySali: Where are you hurt?
Thian Thian: (answering in Thai) ขา เจ็บขา
MommySali: Who did it to you?
Thian Thian: รถ (รถขาถีบ คันที่สาลี่กล่าวถึงนั่นเอง)
MommySali: What should you do then?
ในใจคาดหวังว่า ลูกต้องระลึกถึงความประมาทในการเล่นของเล่น แล้วตอบว่า “I should be more careful next time”
แต่...เธียรเธียรตอบว่า “ตีรถเล้ย” ว่าแล้วก็เดินหน้ามุ่ยไป “ตี” รถค่า
ลูกหนอลูก
ปล. คลิปถ่ายหลังบทสนทนาด้านบนนะคะ ^^ คราวนี้เธียรเธียรตอบตามที่แม่คาดหวังแล้ว


ไม่มีความคิดเห็น