10 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการ "พาลูกเข้าครัว"

แชร์กัน แบ่งกัน ปันกันได้ 
#พาลูกเข้าครัว #สอนลูกทำอาหาร #พูดภาษาอังกฤษกับลูก #ชอบทำอาหาร #ภาษาอังกฤษง่ายๆ #นำไปใช้ได้เลย

ไม่มีความคิดเห็น