ศัพท์วันละคำ: stingray

Sweetie, we call a fish with a flat body and a long sharp tail like this 'a stingray'.

ลูกรัก เราเรียกปลาที่ตัวแบนๆ มีหางแหลมๆ ยาวๆ แบบเจ้านี่ว่า
“ปลากระเบน" นะลูก ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ‘stingray'ไม่มีความคิดเห็น