ใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสอนภาษาลูกได้อย่างไร


ไม่มีเครื่องมือใดๆ ในการสอนลูก 2 ภาษาที่จะดีไปกว่า “เสียงเพลง” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสียงเพลงที่ดังออกมาจากใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ไม่มีเด็กวัยเตาะแตะคนไหนในโลกนี้ที่จะไม่ชอบฟังและร้องเพลง (ถ้าลูกยังไม่โตพอที่จะรู้จักความอาย หน้าตาที่สังคมเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์) คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกลัวเลยว่า ลูกจะไม่อยากฟังด้วยเพราะเรานั้นร้องผิดทำนองหรือร้องเพี้ยน !!!

ใครขี้เกียจอ่าน กดเข้าไปฟังคลิปเสียงสาลี่ หรือฟังไปอ่านไปก็ได้นะคะ มีสอนร้องเพลงค่า ^คลิปเสียงสาลี่ประกอบบทความ เข้าไปฟังกันด้วยนะคะ ^^

Five Little Ducks.mp3การใช้ดนตรีสอนภาษาลูก อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ YouTube เพียงอย่างเดียว เพราะนอกจากภาพเคลื่อนไหวต่างๆ จะสะกดจิตลูกของเรา ทำให้ลูกของเราแทบจะไม่สนใจอะไรอย่างอื่นเลย แม้แต่เสียงเรียกชวนคุยของเราหรือเด็กบางคนแม้แต่จะเคลื่อนไหวก็ยังไม่อยากจะทำเลย ดังนั้น ถ้าเราให้กำเนิดลูกออกมาแล้ว ลูกเราไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียน ไม่ใช่หน้าที่ของปู่ย่าตายาย แต่ “ลูก” นั้นเป็นหน้าที่ของเราล้วนๆ ดังนั้น สาลี่จึงขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่ “ร้อง เล่นและเรียน” ไปพร้อมๆ กันกับลูก

วันนี้เพลงที่สาลี่จะนำมาแนะนำ เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันดี ใช้สอนเรื่องคณิตศาสตร์ก็ได้ (เพราะต้องมีการนับเป็ด)

ขอให้ทุกคนฝึกร้องให้คล่อง ก่อนนำไปเล่นกับลูกนะคะ ^^ แล้วคุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่า การร้องเพลงและเล่นไปกับลูกนั้นเป็นการสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูก อีกทั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกยังงดงามขึ้นด้วย

Five Little Ducks เจ้าเป็ดน้อยทั้ง 5

[ท่อนที่ 1: ท่อนนี้จะยังมีเป็ดน้อยทั้งหมด 5 ตัวอยู่ ซึ่งต่อไปพอหายไปทีละตัว ตัวเลขจะลดลงเรื่อยๆ ]

Five little ducks went swimming one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack quack quack quack”
And only four little ducks came back!

คำอ่าน (ประยุกต์ใช้ได้กับทุกท่อน เพียงเปลี่ยนตัวเลข) --
/ไฟ้ฟฺ ลิดเดิ่ล ดั๊กคฺสฺ เว้นทฺ สวิ้มมิ่ง วัน เดยฺ
โอเว่อรฺ เธฺอะ ฮิลลฺ แอนดฺ ฟารฺ อะเวยฺ
มาเธฺอะรฺ ดั๊กคฺ เซดฺ “แคว๊ก แคว๊ก แคว๊ก แคว๊ก”
แอนดฺ โอนหลิ่ ฟอรฺ ลิดเดิ่ล ดั๊กคฺสฺ เคม แบ็กคฺ/


[ท่อนที่ 2: ท่อนนี้จะเหลือเป็ดน้อยทั้งหมด 4 ตัว เพราะหายไป 1 ตัวแล้ว]


Four little ducks went swimming one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack quack quack quack”
And only three little ducks came back!

/ฟอรฺ ลิดเดิ่ล ดั๊กคฺสฺ เว้นทฺ สวิ้มมิ่ง วัน เดยฺ
โอเว่อรฺ เธฺอะ ฮิลลฺ แอนดฺ ฟารฺ อะเวยฺ
มาเธฺอะรฺ ดั๊กคฺ เซดฺ “แคว๊ก แคว๊ก แคว๊ก แคว๊ก”
แอนดฺ โอนหลิ่ ธฺรี ลิดเดิ่ล ดั๊กคฺสฺ เคม แบ็กคฺ/


[ท่อนที่ 3: ท่อนนี้จะเหลือเป็ดน้อยทั้งหมด 3 ตัว เพราะหายไป 2 ตัวแล้ว]

Three little ducks went swimming one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack quack quack quack”
And only two little ducks came back!

/ธฺรี ลิดเดิ่ล ดั๊กคฺสฺ เว้นทฺ สวิ้มมิ่ง วัน เดยฺ
โอเว่อรฺ เธฺอะ ฮิลลฺ แอนดฺ ฟารฺ อะเวยฺ
มาเธฺอะรฺ ดั๊กคฺ เซดฺ “แคว๊ก แคว๊ก แคว๊ก แคว๊ก”
แอนดฺ โอนหลิ่ ทู ลิดเดิ่ล ดั๊กคฺสฺ เคม แบ็กคฺ/


[ท่อนที่ 4: ท่อนนี้จะเหลือเป็ดน้อยทั้งหมด 2 ตัว เพราะหายไป 3 ตัวแล้ว]

Two little ducks went swimming one day
Over the hill and far away.
Mother duck said, “Quack quack quack quack”
And only one little duck came back!

/ทู ลิดเดิ่ล ดั๊กคฺสฺ เว้นทฺ สวิ้มมิ่ง วัน เดยฺ
โอเว่อรฺ เธฺอะ ฮิลลฺ แอนดฺ ฟารฺ อะเวยฺ
มาเธฺอะรฺ ดั๊กคฺ เซดฺ “แคว๊ก แคว๊ก แคว๊ก แคว๊ก”
แอนดฺ โอนหลิ่ วัน ลิดเดิ่ล ดั๊กคฺสฺ เคม แบ็กคฺ/


[ท่อนที่ 5: ท่อนนี้จะเหลือเป็ดน้อยทั้งหมด 1 ตัว เพราะหายไป 4 ตัวแล้ว ท่อนนี้ยากสุด เพราะต้องตีหน้าซึ้งทำเสียงเศร้า

ในตอนแรก จนกว่าวรรคสุดท้ายที่ ลูกเป็ดทั้งหมดกลับมาค่อยทำเสียงมีความสุข แฮปปี้ ^^

One little duck went swimming one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack quack quack quack”
And all her five little ducks came back!

/วัน ลิดเดิ่ล ดั๊กคฺ เว้นทฺ สวิ้มมิ่ง วัน เดยฺ
โอเว่อรฺ เธฺอะ ฮิลลฺ แอนดฺ ฟารฺ อะเวยฺ
มาเธฺอะรฺ ดั๊กคฺ เซดฺ “แคว๊ก แคว๊ก แคว๊ก แคว๊ก”
แอนดฺ ออลฺ เฮอรฺ ไฟ้ฟฺ ลิดเดิ่ล ดั๊กคฺสฺ เคม แบ็กคฺ/

WHAT TO LEARN ??

1. เมื่อมีเป็ดหลายตัว เป็ดต้องเติม ’s’ ดังนั้น เวลาร้องต้องออกเสียง ’s’ ท้ายคำด้วย
2. ‘said’ เป็นกริยาช่องที่ 2 ของ say (ช่องที่ 2 เขาใช้กันในอดีต คือ กริยานั้นเกิดขึ้นและจบลงแล้ว ดังนั้น เวลาเราจะอ้างคำพูดใคร เรามักจะใช้โครงสร้าง He said, “.....”. หรือ They said,”....”.
3. ‘came’เป็นกริยาช่องที่ 2 ของ come ที่แปลว่า มา เมื่อนำมาใช้กับบุพบท back จะแปลว่า “กลับมา”

เช่น เราจะบอกลูกว่า พ่อกลับมาแล้ว เราก็พูดได้ว่า “Look! Daddy came back.”


ไม่มีความคิดเห็น