พ่อแม่ 2 ภาษา ต้องอ่านหนังสืออะไรให้ลูกฟังดี ซื้อมาเลยเป็นเซ็ทดีไหม

การอ่านสำคัญและจำเป็นกับลูกมากน้อยเพียงใด การอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญมากถึงมากที่สุดในการเรียนรู้ของลูกๆ เพราะการอ่านเปรียบได้กับการพูดที่เราจะ input หรือป้อนข้อมูลเข้าไปในหัวของลูกเรา เมื่อเราตัดสินใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ลูกของเราเกิดการเรียนรู้ คุณพ่อคุณแม่ทุกคนจึงต้องแอ็คทีฟ และมีหน้าที่ที่จะต้องหาข้อมูล เพื่อป้อนเข้าไปในสมองน้อยๆ ของลูก ไม่ว่าจะผ่านการพูดคุย การร้องเพลง การดูสื่ออื่นๆ หรือแม้แต่การพาลูกไปเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา


รวมไปถึงการเล่านิทานและการอ่านหนังสืออื่นๆ ให้ลูกฟัง ล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น การอ่านจะทำให้ลูกๆ ของเราได้โครงสร้างประโยคที่สมบูรณ์ ที่ดีและถูกต้อง เพราะภาษาที่ใช้ในหนังสือ เป็นภาษาเขียน หรือภาษาที่ได้รับการ กลั่นกรองและผ่านกระบวนการคิดมาเป็นอย่างดีแล้วหลายรอบ ก่อนที่จะตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือ ซึ่งเป็นโครงสร้างและคำศัพท์ที่ลูกของเราสามารถจดจำและนำไปพัฒนาต่อยอดได้เลยทันที ภาษาเขียนที่สวยงามนี้จะทำให้คลังศัพท์ของลูกสามารถพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างมาก แล้วหนังสือแบบไหนกันที่เหมาะกับลูกของเรา การอาศัยอยู่ในโลกโซเชียลที่เต็มไปด้วยโฆษณาชวนเชื่อ เราจะต้องหวนกลับมาคิดนิดนึงว่า อะไรเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของเราอย่างแท้จริง เราต้องพิจารณาจาก “ลูก” ของเราเป็นสำคัญ เพราะสื่อที่เราคัดสรรมาให้ลูกเรียนรู้ ย่อมต้องปรับเปลี่ยนไปตามวัยและพัฒนาการของลูก ในกรณีที่ลูกยังเล็ก เราก็ไม่สามารถก้มหน้าก้มตาอ่านให้ลูกของเราฟังอย่างเดียวได้ หนังสือที่เราคัดเอามาใช้ จึงต้องประกอบไปด้วยรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม ความชัดตัดกันดูโดดเด่น ที่จะดึงดูดความสนใจของลูกน้อย และสามารถเชื่อมโยงเนื้อเรื่องและคำศัพท์ที่คุณพ่อคุณแม่เล่า ให้ลูกเกิดความเข้าใจตามกับไปได้ แน่นอนว่าเราตั้งอยู่บนหลักการการสอนลูก โดยที่ไม่มีการแปลเป็นไทยนะคะ หากเลือกหนังสือที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของคุณพ่อคุณแม่ได้แล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะเป็นชุดขนาด 20 30 เล่ม เพราะมีผลงานวิจัยของนักจิตวิทยา ดร. Jessica Horst และทีม แห่งมหาวิทยาลัย Sussex ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ทำการวิจัยกับเด็กอายุ 3 ขวบ จำนวน 2 กลุ่ม โดยมีระยะเวลาสังเกตุการณ์ 1 สัปดาห์ กลุ่มที่ 1 จะเป็นกลุ่มที่ได้ฟังนิทานหลากหลายถึง 3 เรื่อง โดยที่ในนิทานแต่ละเรื่องก็จะมีการแนะนำคำศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย กลุ่มที่ 2 จะได้ฟังนิทานเพียงเรื่องเดียว ซึ่งนิทานนั้นก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เด็กๆ เพิ่งจะเคยได้ยินเช่นเดียวกัน ผ่านไป 1 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า เด็กที่สามารถจดจำคำศัพท์ นึกถึงคำศัพท์ที่ได้ยินออกก่อนเป็นกลุ่มแรก ก็คือ เด็กกลุ่มที่ได้ฟังนิทานซ้ำๆ กันเพียงแค่เรื่องเดียวตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา


“สิ่งสำคัญในการเรียนรู้คำศัพท์ของลูกไม่ได้อยู่ที่จำนวนหนังสือที่เราอ่านให้ลูกฟัง แต่กลับอยู่ที่ การอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจังหลายๆ ครั้ง เพราะ การได้ยินซ้ำ การฟังซ้ำ จะนำไปสู่กระเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และการจดจำที่ดีกว่าเดิม” เพราะในครั้งแรกที่ลูกได้ฟังเรื่องราว ลูกได้ฟังโครงเรื่องอย่างหยาบๆ เมื่อฟังครั้งที่ 2 3 4 และ 5 ลูกจะสามารถเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นจากบริบทหรือข้อความแวดล้อม ก่อนจากกันในวันนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ “การเริ่มต้นอ่านหนังสือกับลูก” เสียที แล้วลองให้ลูกเลือกหนังสือที่ลูกอยากอ่านนะคะ สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือ เก้าในสิบครั้ง ลูกก็มักจะร้องขอให้พวกเราเล่าหรืออ่านแต่เรื่องเดิมๆ ให้พวกเขาฟัง

ไม่มีความคิดเห็น